728 x 90

Popülizm Uğruna Bir Şehri Karalamak: Sosyal Medyada Sakarya

Popülizm Uğruna Bir Şehri Karalamak: Sosyal Medyada Sakarya

Popülizm Uğruna Bir Şehri Karalamak: Sosyal Medyada Sakarya

Popülizm son zamanlarda siyasetten edebiyata, müzikten medyaya kadar hemen her alanda sıkça karşılaştığımız bir kavram haline geldi. Popüler kültür ve popülarite kelimeleri ile yan yana anılan bu kelime hayatımıza o denli girdi ki artık siyasetçiler birbirlerini “popülist” olmakla suçluyor. Müzikte, popüler sanatçıların türlü zırvalıklarına şahit olunuyor. Edebiyatta neye isnat edildiği belli olmayan bir popülizm göze çarpıyor. Hâsılı popülizm, bulanık bir kavram olarak öylece duruyor.

Bununla beraber Postmodernizm, kitle iletişim araçlarının ve popüler kültürün en önemli ve güçlü kurumlar olduğunu iddia eder ve diğer tüm sosyal ilişki türlerini bu şekilde kontrol ettiği ve şekillendirdiği öne sürer. Bu sayede Popüler kültür göstergeleri ve medya görüntüleri, gerçeklik algılarımıza ve kendimizi ve çevremizdeki dünyayı tanımlama şeklimize giderek daha fazla hâkim olur.

Bu sürecin bir sonucu olarak bu aynanın artık sahip olduğumuz tek gerçek olduğu öne sürülür. Bu nedenle, mekân veya zamanın tutarlı duyularını yansıtması da daha az olasıdır. Kısacası, post modern popüler kültür, tarihin dışında bir kültürün ön cephesidir.

Şehrimiz özelinde bu konuya baktığımızda postmodern popülizm kültürünün önde gelen iletişim ve medya araçlarında Sakarya’nın tarihi ve kültürel bakımdan algısını incelemek ve kontrol etmek bir hayli ehemmiyetlidir. Tüm bu veriler yaşadığımız çağda şehrin tarihini de kültürünü de bir bakıma yeniden oluşturmaktadır.

Özellikle Twitter, Facebook, Youtube gibi gençlerin ve artık her yaştan insanın kullandığı mecralarda Sakarya’mızın algısı maalesef içerisinden yetiştirdiği değerlerle veyahut sağlam kültürü ile değil, bayağı fakat popüler olan konuları ile gündeme gelmektedir.

Sosyal mecraların maalesef etkileşim almak için her türlü yalanın ve bayağılığın popüler kılındığı bir ortama elverişli olduğu açıkça görülmektedir. Bununla beraber artık liyakate sahip olan veyahut olmayan herkesin söz sahibi olduğu bu gibi mecralarda etkileşim adına Sakarya’nın uyuşturucu batağı veyahut illegal işlerle meşhur olan bir il gibi gösterilmesi, kültürüne mili ve dini bağları kuvvetli gençlerin yerine belli birkaç mahallede gerçekleşen olumsuz olayların şehrin tümünün bir özelliği gibi lanse edilmesi son zamanda bir hayli artış göstermektedir.

Şehrimizin güzellikleri veyahut içerisinden yetiştirdiği her türlü değerin aktüel ve popüler kılınması adına şehirde entelektüel birikime sahip insanların üzerine bir hayli sorumluluk düşmektedir.‘’Def-i mefâsid, celb-i menâfiden evlâdır’’ Yani kötülüğü def etmek menfaat sağlamaktan önce gelir.

Sosyal medya özelinde bu gibi bayağı paylaşımların etkileşim alması gitgide bu tarz hesapları ve paylaşımları artırmaktadır. Popüler kültürün belirleyici özelliğini yaşayarak tecrübe etmekteyiz. Bu sebeple Sakarya’mızın tarihini ve ön cephe kültürünü bayağılaştırmaya çalışan bu gibi etkileşim avcılarına şehir medyası olarak cephe almak ve değerli ve kadim olanı aktüel ve popüler kılmak zorundayız.

Gözlemlerimize dayanarak, örneğin üniversite tercihini Sakarya Üniversitesi’nden yana kullanacak bir gencin Sakarya’ya dair sosyal medyada yaptığı taramalarda mevcut durum göz önüne alınacak olursa olumsuz yönde bir etkilenme olacağını düşünüyoruz.

Bu bağlamda, entelektüel isimler başta olmak üzere; üniversiteye ve yerel yönetimlere olumsuzlukları azaltmak, olumlu ve güzeli çoğaltmak açısından önemli bir iş düşüyor.

Yazar : Çağatay Tunçat

1 yorum

Son Yazılar