728 x 90

Şehir ve Kimlik: Ada’nın Markaları Projesi

Şehir ve Kimlik: Ada’nın Markaları Projesi

Instagram: adaninmarkalari

Şehirler medeniyetlerin sırrıdır; bir medeniyeti anlamak için şehirlerinde gezinmek gerekir. Bu, o medeniyetin tabiat bilgisini nasıl anlamlandırdığı bilgisini de vermektedir.

İnsan “simgeleştirme” yeti ve becerisi ile diğer varlıklardan ayrılır. İnsan, sırf bu niteliğinden dolayı, başka bir varlığa indirgenemez bir biçimde özgül bir varoluştadır; insan dünya ile bütün anlam ve ilişki dünyasını simgeler aracılığıyla kurar.

İnsan ve kurumlara itimadımızı sağlayan şeylerden biri onların yaptıkları değil yapmadıklarıdır. İnsanı asil, kurumları yüce kılan şey onların yapmayacaklarına emin olduğumuz şeylerdir. Örneğin alışveriş yaparken dahi tanıdığımız saydığımız insanlara yöneliriz bizi bu yönelişe iten sebep o insanların bizleri kandırmayacağı duygusudur.

Esnaflar, bulundukları muhitle ve şehirle özdeşleşirler. İnsanî ilişkilerde önemli bir rol oynarlar. Bir nevi bulundukları bölgenin büyükleri, güvenlik teminatlarıdır. Uzun süreli bir şehrin değerlerini paylaşarak, toplumla hem ticarî hem insanî ilişkilerini büyütürler. Toplumun teveccühüyle bu esnaflar artık markalaşırlar. Saygın bir yerde konumlanırlar. Kısacası bir şehirde ticaret yapmak sadece maddi duygular üzerinden okunamaz, bunun manevi arka planı hayatımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Her şeyin bir hikâyesi vardır.  Bir insanın, eşyanın, bir şehrin, bir yolun, bir ismin, bir kitabın… Ve onu anlamlı kılan ise her zaman kendi hikâyesidir. Bizler de şehrimizde uzun yıllardır hizmet veren bu hikayeleri sizlere aktarmak için yeni bir projeye adım attık. Ada’nın Markaları projesi, Adapazarı’mızın tarihten günümüze ulaşan markalarını tanıtarak, kolektif bir hafıza oluşturmayı amaçlamaktadır. Şehrimizde uzun yıllar bilinen, hemen hemen herkesin alışveriş yaptığı bu markaları sizlerle paylaşacak; bu markalar üzerine yazılar, tanıtıcı içerikler ve röportajlar oluşturacağız.

Link:

https://www.instagram.com/adaninmarkalari/?hl=tr

Son Yazılar