728 x 90

Hikmeti Arayan Çizgiler: Osman Suroğlu

Hikmeti Arayan Çizgiler: Osman Suroğlu

Karikatürist Osman Suroğlu’na dair.

Osman Suroğlu, 1979 yılından bu yana Adapazarı’nda yaşayan karikatürist. 15 yıl boyunca Zafer Dergisi idari müdürlüğünün ardından bağımsız çalışmalar yürütmüştür. Halen Adapazarı’ndaki mütevazı ofisinde çizimlerine devam ediyor. Suroğlu, sanat dünyası içerisinde karikatürleriyle yer almış, Türkiye ve dünya çapında sergiler açmış kıymetli bir isim. Çoğumuz onu Adapazarı’nın sokaklarında dalgın dalgın yürürken görürüz, tevazusuyla bilinen, hikmet işçisi bir insandır.

Osman Suroğlu

Suroğlu çizimlerini sevgi odaklı beslemiştir. Dünyada olup bitene duyarsız kalamayan ve Adapazarı’ndan dünyaya daima sevgi mesajları göndermeyi kalemine borç bilen çizer, savaşa karşı barışla konumlanmayı tercih etmiştir. Çocuk, anne ve aile onun çizimlerinde sıkça rastlayabileceğimiz imgelerdir. Aynı zamanda hikmet arayışını ahlâkî öğretiler üzerinden çizimlerine aktararak, unutulagelen birçok meseleyi merkezine almıştır.

Karikatürü şiirin çizgilere yansıyan hali olarak tanımlayan sanatkâr, kimi zaman bir şiiri, kimi zaman hacimli bir kitabı 3-5 çizgiyle ifade etmeye çalışmıştır. Toplumda olan bitene kayıtsız kalmayışı, onu hem yerli, hem millî hem de evrensel bir konum sahibi kılmıştır.

Öğretmen

Aynı zamanda icra ettiği karikatür sanatını gelecek nesillere aktarmak, yeni talebeler yetiştirmek için atölyeler kurmuş, burada talebeleriyle birlikte ürettiklerini “Taş” dergisi adıyla süreli yayın haline getirmiştir. Her ne kadar farkında olmasak da, Suroğlu; bulunduğu mahfilden insanlığın merhamet çığlığı olmaya çalışmıştır.

Çalışmalarını saygı ve takdirle anıyoruz.  

15 Temmuz Sergisi

Son Yazılar